Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ujawnia praktyki ochrony prywatności witryny BuyYouTubeSubscribers.io („Witryna”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką, ponieważ jakiekolwiek korzystanie z witryny, jej zawartości i/lub usług i/lub oferowanych produktów podlega warunkom wymienionym w niniejszym dokumencie.

Niniejsze warunki są sformułowane w sposób męski tylko dla wygody, ale odnoszą się one do, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, możesz zostać poproszony podczas usług rejestracji dostarczyć różne dane o Tobie („dane”).

BuyYouTubeSubscribers.io mogą oferować Ci korzystanie z różnych aplikacji, zarówno na miejscu, jak i w innych witrynach (takich jak Facebook i YouTube itp.), które mogą informować strony trzecie (w tym sieci społecznościowe), że przeczytałeś określone treści na stronie, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przyniósł im swoje informacje i nie masz i będziesz miał przyszłe roszczenia i / lub żądanie w związku z powyższym.

A) Dane będą zapisywane w bazie danych BuyYouTubeSubscribers.io, są wymagane przez prawo do podania danych, ale bez nich, nie można korzystać z treści i tych usług, BuyYouTubeSubscribers.io mogą od czasu do czasu wysyłać Ci informacje e-mail, w tym materiałów marketingowych i reklamowych – czy informacje, które BuyYouTubeSubscribers.io opublikuje się, informacje te zostaną wysłane do Ciebie, jeśli wyrazisz wyraźną zgodę , a w każdej chwili możesz zrezygnować i przestać akceptować, BuyYouTubeSubscribers.io nie przekaże danych osobom trzecim: z wyjątkiem następujących przypadków.

A1) Gdy kupujesz produkty i usługi od osób trzecich, jak wskazano, przekazywane do informacji potrzebnych do zakończenia procesu zakupu, odpowiednich działań w zakresie zarządzania treścią i utrzymywania kontaktu W przypadku naruszenia warunków korzystania z witryny lub podjęcia działań niezgodnych z prawem na stronie lub próby popełnienia takich działań.

A2) Jeśli zostanie to zaakceptowane przez BuyYouTubeSubscribers.io nakazaniem mu przekazania twoich danych lub informacji o Tobie do trzeciego.

A3) Wszelkie spory, roszczenia, działania, żądania lub postępowania sądowe, jeśli takie istnieją, między Tobą a BuyYouTubeSubscribers.io.

A4) W każdym razie BuyYouTubeSubscribers.io uważa, że udostępnianie informacji jest konieczne, aby zapobiec poważnym szkodom dla osoby lub mienia lub osoby lub mienia osoby trzeciej.

A5) Jeśli BuyYouTubeSubscribers.io zorganizuje działania lub działalność Witryny za pośrednictwem innego podmiotu prawnego jest podmiotem, jest uprawniony do przekazania tej kopii informacji zebranych o Tobie na stronie lub innych informacji statystycznych będących w jej posiadaniu, a jedynym podmiotem, który dostanie się do powyższych instrukcji.

B) Niektóre reklamy, oglądasz, gdy odwiedzasz witrynę pochodzą pracowników stron trzecich, zarządzanie składania witryny reklamowej. Zarządzanie reklamą wymaga od tych firm umieszczania plików cookie na komputerze i sygnałach nawigacyjnych, które umieszczają reklamy poniżej: („pliki cookie”) w roli – pliki cookie służą do zbierania informacji i korzystania z istniejących stron internetowych, na których ujawniane są reklamy i reklamy.

B1) Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, można uniknąć, zmieniając ustawienia przeglądarki, zrób to, użyj pliku pomocy przeglądarki, możesz usunąć pliki cookie ze swojego komputera w dowolnym momencie.

B2) Możliwe jest również wyeliminowanie – pliki cookie mogą uniemożliwić korzystanie z niektórych usług i funkcji na innych stronach internetowych, korzystanie z takich firm plików cookie podlega ich własnej polityce prywatności, korzystanie z witryny oznacza zgodę na instalację plików cookie i naszych partnerów biznesowych witryny, takich jak Google i korzystać z informacji wymienionych powyżej , strona prywatności polityki społecznej wdraża systemy i procedury bezpieczeństwa informacji.

B3) Chociaż systemy i procedury zmniejszają ryzyko nieautoryzowanego dostępu do komputerów usługodawcy nie zapewniają absolutnego bezpieczeństwa, a zatem BuyYouTubeSubscribers.io nie jest zobowiązany do treści Witryny są całkowicie wolne od nieautoryzowanego dostępu do informacji przechowywanych w niej, zgodnie z prawem ochrony prywatności – 8818, każda osoba ma prawo, przez siebie lub przez upoważnionego przedstawiciela swojego klienta na piśmie lub przez jego opiekuna , wszelkie informacje o nim przechowywane w bazie danych. Jeśli mężczyzna zapozna się z takimi informacjami i uzna je za niedokładne niekompletne, niejasne lub zaktualizowane, może skontaktować się z właścicielem bazy danych w celu zmiany informacji lub ich usunięcia.

B4) Jeżeli właściciel bazy danych odmawia zastosowania się do tego wniosku, musi poinformować wnioskodawcę w sposób określony w przepisach, odmowa bazy danych, aby umożliwić dostęp do odmowy poprawienia lub usunięcia informacji, osoba wnioskująca o informacje do odwołania się od sądu pokoju w sposób określony w przepisach, oprócz Jeśli baza danych u usługodawcy jest wykorzystywana w celu osobistego nagabywania , na podstawie przynależności do grupy ludności, która jest określana przez scharakteryzowanie jednej lub więcej osób, których nazwiska znajdują się w bazie danych ( „nakłanianie do celów komercyjnych”), wówczas masz prawo zgodnie z prawem o ochronie prywatności – 8818 do żądania pisemnych informacji dotyczących Ciebie zostać usunięte z bazy danych.