Warunki korzystania z usługi

1) Korzystanie z usług świadczonych przez „BuyYouTubeSubscribers.io” ustanawia umowę na następujące warunki.

2) Rejestrując się w BuyYouTubeSubscribers.io lub korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że przeczytałeś i w pełni zrozumiałeś poniższe warunki świadczenia usług i BuyYouTubeSubscribers.io nie ponosi odpowiedzialności za straty w jakikolwiek sposób dla użytkowników, którzy nie zapoznali się z poniższymi Warunkami użytkowania. Korzystanie z usług na naszej stronie wskazuje na akceptację niniejszej umowy i jej warunków.

3) Gdy zamówienie jest uruchomione (nadal nie zakończone) z BuyYouTubeSubscribers.io, nie możesz wykonać następujących czynności dla promowanego linku w kolejności:

  1. Zamów podobną usługę z tej strony.
  2. Zamów podobną usługę od dowolnej innej witryny lub dostawcy.
  3. Kontynuuj promowanie łącza w jakikolwiek sposób, kształt lub formę.

Jeśli złamiesz te warunki, nie możemy zaoferować Ci zwrotu pieniędzy.

4) Usługi oferowane przez tę witrynę wymagają, aby klient miał ponad 18 lat, korporację lub legalnie zarejestrowanego autoryzowanego dealera. Użytkownik musi posiadać ważną kartę kredytową lub konto w systemie PayPal i podać nam ważny adres e-mail.

5) Klienci korzystający z BuyYouTubeSubscribers.io wyrażają zgodę na bieżąco z wszelkimi zmianami wprowadzonymi do niniejszej umowy i podlegają warunkom określonym w najnowszej wersji Warunków korzystania z usługi.

6) Zawartość strony i jej usług jest wyłączną własnością BuyYouTubeSubscribers.io.

7) BuyYouTubeSubscribers.io zastrzega sobie prawo do zamknięcia tej strony i zmiany struktury, wyglądu i dostępności usług oraz treści w nich dostarczanych bez konieczności wcześniejszego powiadomienia i nie będziesz miał żadnych roszczeń ani żądań wobec BuyYouTubeSubscribers.io w tym zakresie.

8) BuyYouTubeSubscribers.io nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ograniczenia, ostrzeżenia lub szkody finansowe jakiegokolwiek rodzaju nałożone na klienta lub jakąkolwiek inną osobę związaną z klientem lub jego klientami z powodu korzystania z naszych usług.

Ponadto, BuyYouTubeSubscribers.io nie ponosi odpowiedzialności za utratę kont lub usunięcie wspomnianego konta z wyników wyszukiwania.

9) Według własnego uznania, BuyYouTubeSubscribers.io może wyświetlać widoki za pośrednictwem reklam youtube lub wideo osadza się z dowolnego kraju na świecie. Zwroty nie będą wydawane, jeśli klient nie określi wcześniej żadnego specjalnego targetowania.

10) Ceny podane na naszej stronie nie zawierają żadnego rodzaju personalizacji. Nowe ceny zostaną przekazane klientowi, jeśli chce zmienić sposób świadczenia usług.

11) BuyYouTubeSubscribers.io nie gwarantuje, że usługi oferowane na tej stronie nie zostaną zakłócone, awaria, awaria sprzętu, proces zatwierdzania przez osoby trzecie i / lub Akty Boga. BuyYouTubeSubscribers.io nie ponosi odpowiedzialności za bezpośredni lub pośredni żal wobec klienta lub jego właściwości, które opierają się na usługach oferowanych przez tę witrynę.

12) Użytkownik jest świadomy, że usługi oferowane przez tę witrynę zależą od zasad i zasad zewnętrznych dostawców, w tym Google i YouTube, i podlegają ich zasadom i zasadom.

W związku z tym BuyYouTubeSubscribers.io nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje i/lub szkody i/lub straty wyrządzone Tobie i/lub komukolwiek w Jego imieniu w wyniku działań lub zaniechania takich osób trzecich i BuyYouTubeSubscribers.io nie gwarantuje, że zakupiona usługa osiągnie pożądany rezultat.

13) BuyYouTubeSubscribers.io nie zobowiązuje się do zwrotu płatności, anulowania transakcji lub zwrotu klientowi, jeśli okoliczności pozostające poza odpowiedzialnością i kontrolą BuyYouTubeSubscribers.io uniemożliwia możliwość realizacji zamówienia. Okoliczności te obejmują zmiany w zasadach, produktach, usługach i ograniczeniach na niektórych platformach mediów społecznościowych.

14) Klient nie może anulować zamówienia po rozpoczęciu dostawy. Wszelkie zamówienia z płatnością uznaje się za ostateczne, nawet jeśli klient zdecyduje się nie korzystać z usługi świadczonej przez BuyYouTubeSubscribers.io.

15) BuyYouTubeSubscribers.io może odmówić, z jakiegokolwiek powodu, zatwierdzenia zamówienia i może zatrzymać się na dowolnym etapie świadczenia usługi, jeśli okaże się, że zlecona usługa promuje treści niezgodne z prawem, narusza prawa osób trzecich i / lub z naruszeniem jakiegokolwiek prawa i / lub warunków korzystania z jakiejkolwiek strony trzeciej. Jeśli usługa zostanie przerwana w tych okolicznościach i / lub w innych okolicznościach, które nie są pod kontrolą BuyYouTubeSubscribers.io, nie otrzymasz zwrotu pieniędzy.

16) Zobowiązujemy się do zachowania poufności i prywatności naszych klientów i zobowiązujemy się nie przekazywać osobom trzecim informacji lub danych klienta na temat usług zakupionych na naszej stronie internetowej. Poważnie traktujemy Twoją prywatność i podejmiemy wszelkie środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia. Nie będziemy sprzedawać ani rozpowszechniać twoich danych nikomu.

17) BuyYouTubeSubscribers.io ma prawo w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do niniejszego regulaminu umowy.